Privatumo politika

Įsigaliojimo data: 2018 m. rugpjūčio 1 d.

ŠVIESOS NAMAI (toliau taip pat vadinamas „mes“, „mus“ ir „mūsų“) tvarko ir administruoja interneto svetainę https://www.sviesosnamai.lt (toliau vadinamą „Paslauga“).

Šiame puslapyje pateikiame informaciją apie mūsų politiką, susijusią su asmeninių duomenų rinkimu bei tvarkymu.

Jūsų duomenys padeda mums teikti ir tobulinti Paslaugą. Naudodamiesi Paslauga, jūs sutinkate, kad jūsų duomenys bus renkami ir tvarkomi, remiantis šia Privatumo politika. Jeigu šioje Privatumo politikoje nenurodyta kitaip, terminai, naudojami šioje Privatumo Politikoje, turi tą pačią reikšmę kaip ir terminai, naudojami svetainės https://www.sviesosnamai.lt puslapyje Sąlygos.

Informacijos rinkimas ir tvarkymas

Mes renkame įvairią informaciją, kad galėtume teikti ir gerinti savo Paslaugą jums.

Renkamos informacijos rūšys:

Asmeninė informacija

Kai naudojatės mūsų paslauga, mes galime paprašyti jūsų pateikti tam tikrus asmeninius duomenis, kurie leidžia jus identifikuoti arba su jumis susisiekti („Asmeniniai duomenys“). Asmeniniai duomenys gali apimti toliau išvardytą informaciją, bet ja neapsiriboja:

 • Elektroninis paštas.
 • Vardas ir pavardė.
 • Telefono numeris.
 • Gyvenamasis adresas.
 • Slapukai ir Naudojimo duomenys.

Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip Paslauga yra pasiekiama ir naudojama („Naudojimo duomenys“). Ši informacija gali apimti interneto protokolo adresą (IP adresą), jūsų naudojamos internetinės naršyklės tipą ir versiją, peržiūrėtus mūsų svetainės puslapius, apsilankymo datą ir laiką, svetainėje bei atskiruose puslapiuose praleistą laiką ir kitus diagnostinius duomenis.

Slapukai ir kitos informacijos rinkimo technologijos

Mes naudojame slapukus ir kitas panašias technologijas, skirtas rinkti informaciją ir stebėti aktyvumą mūsų svetainėje.

Slapukai yra nedideli failai, kuriuose, be kitų duomenų, gali būti saugomi ir anoniminiai, unikalūs identifikavimo duomenys. Slapukai yra laikinai įrašomi į jūsų įrenginio standųjį diską. Mūsų Paslaugai analizuoti ir tobulinti taip pat naudojamos tokios informacijos rinkimo technologijos kaip tinklo duomenų rinkėjai (beacons), gairės (tags) ir scenarijai (scripts).

Savo naršyklėje galite pasirinkti blokuoti slapukus arba pranešti, kada slapukai įrašomi į jūsų įrenginį, tačiau, jeigu blokuosite visus slapukus, gali būti, kad negalėsite tinkamai naudotis mūsų Paslauga.

Mūsų naudojamų slapukų pavyzdžiai:

 • Sesijos slapukai padeda teikti mūsų Paslaugą.
 • Pasirinkimų slapukai padeda mums įsiminti jūsų nustatymus ir pasirinkimus.
 • Saugumo slapukai naudojami saugumo tikslais.

Duomenų naudojimas

Surinkti duomenys mums padeda:

 • Teikti ir palaikyti Paslaugą.
 • Pranešti jums apie mūsų Paslaugos pokyčius.
 • Suteikti jums galimybę naudotis interaktyviomis Paslaugos funkcijomis.
 • Suteikti klientams visą reikalingą pagalbą.
 • Analizuoti Paslaugą ir ją tobulinti.
 • Stebėti Paslaugos naudojimą.
 • Laiku pastebėti ir apsisaugoti nuo techninių gedimų.

Duomenų perkėlimas

Jūsų asmeniniai duomenys ir kita informacija gali būti perkelta į kitus kompiuterius ir saugoma bei apdorojama kitose šalyse, kuriose galioja kitokie asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymai.

Jeigu gyvenate už Lietuvos ribų ir nusprendžia naudotis mūsų Paslauga bei suteikti mums tam tikrą informaciją, turėkite galvoje, kad visus (taip pat ir asmeninius) duomenis mes perkeliame į Lietuvą ir čia juos apdorojame.

Jeigu pritariate mūsų Privatumo politikai ir pateikiate mums informaciją, vadinasi kartu sutinkate su duomenų perkėlimu.

ŠVIESOS NAMAI imasi visų reikalingų priemonių, kad būtų užtikrintas jūsų duomenų saugumas ir kad visa informacija būtų renkama ir tvarkoma, remiantis šia Privatumo politika. Jūsų asmeniniai duomenys nebus perkeliama į jokias organizacijas ar šalis, kurios negali užtikrinti duomenų saugumo.

Duomenų atskleidimas

Teisiniai reikalavimai

ŠVIESOS NAMAI gali atskleisti jūsų asmeninius duomenis, jeigu tai yra būtina:

 • Kad būtų įvykdyti teisiniai įsipareigojimai.
 • Kad būtų apsaugotos ŠVIESOS NAMAI teisės bei turtas.
 • Kad būtų užkirstas kelias nusižengimams arba ištyrinėti nusižengimai, susiję su Paslauga.
 • Kad būtų užtikrintas Paslaugos naudotojų arba visuomenės saugumas.
 • Kad būtų apsisaugota nuo teisinės atsakomybės.

Duomenų saugumas

Jūsų duomenų saugumas yra mums labai svarbus, tačiau nepamirškite, kad informacijos perdavimas internetu ir elektroniniai informacijos saugojimo metodai nėra visiškai saugūs. Nors mes labai stengiamės apsaugoti jūsų asmeninius duomenis, negalime užtikrinti šimtaprocentinio saugumo.

Paslaugų teikėjai

Mes galime pasitelkti į pagalbą trečiąsias šalis („Paslaugų teikėjai“). Trečiosios šalys (kompanijos ir individai) gali palengvinti mūsų Paslaugos teikimą, teikti Paslaugą mūsų vardu, atlikti su Paslauga susijusias užduotis ir padėti mums analizuoti Paslaugos teikimą.

Trečiosios šalys gali naudotis jūsų asmeniniais duomenimis, tik atlikdamos mūsų skirtas užduotis, ir yra įpareigotos neatskleisti ir nenaudoti jūsų duomenų jokiais kitais tikslais.

Analizavimas

Mes galime pasitelkti į pagalbą trečiąsias šalis paslaugų teikėjus mūsų Paslaugai stebėti ir analizuoti:

 • Google Analytics yra kompanijos Google teikiama tinklalapių analizavimo paslauga, kuri padeda stebėti internetinių svetainių naudojimo aktyvumą. Surinktus duomenis Google naudoja analizuoti mūsų Paslaugos teikimą. Google taip pat gali naudotis šiais duomenimis, teikdama kitas savo paslaugas. Galite pasirinkti neteikti duomenų Google Analytics (šiuo atveju turite įdiegti savo naršyklėje specialią programą, kuri neleidžia siųsti informacijos Google).

Daugiau informacijos apie Google privatumo politiką rasite Google svetainės puslapyje Privacy&Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas internetines svetaines, kurias administruojame ne mes. Jeigu paspausite ant tokios nuorodos, būsite nukreipti į trečiosios šalies svetainę. Mes primygtinai patariame, prieš pradedant naudotis trečiųjų šalių svetainėmis, susipažinti su kiekvienos svetainės privatumo politika.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių turinį, paslaugas ir privatumo politiką.

Šios Privatumo politikos pakeitimai

Retkarčiais mes galime įtraukti į šią Privatumo politiką kokių nors pakeitimų. Visi Privatumo politikos pakeitimai bus aprašyti šiame mūsų svetainės puslapyje.

Prieš pakeitimų įsigaliojimą apie juos būsite informuoti elektroniniu paštu arba atskiru pranešimu mūsų svetainėje. Įsigaliojus naujai Privatumo politikai, bus pakeista įsigaliojimo data, nurodyta šio puslapio viršuje.

Kontaktai

Jeigu turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis: